Mikkels Tannhus ligger i Bergfjerdingen som er en del av den gamle bebyggelsen rundt Damstredet; Dopsgate, deler av Fredensborgveien og Akersveien i Oslo sentrum. Strøket er gammel forstadsbebyggelse i Christiania, bygget i en ufruktbar skråning blant borgernes fruktbare løkker. Bergfjerdingen er en av de få bevarte forstadbebyggelsene fra 1700-1800-tallet og er nå et eget spesialområde for bevaring.

Der Dopsgate 7 ligger i dag, lå det tidligere et panelt laftehus. Eldre bygningsbeskrivelser påpeker at det på kjøkkenet i dette huset fantes en av Bergfjerdingens få bakerovner. I 1850-årene omtales stedet som Bagermester Hartvigs Gaard. Bygningen strøk med under storbrannen der i strøket natten til 31. mars 1859. Allerede året etter sto den nye murgården ferdig. Byggherre var skredder Ole Christophersen.Der Dopsgate 7 ligger i dag, lå det tidligere et panelt laftehus. Eldre bygningsbeskrivelser påpeker at det på kjøkkenet i dette huset fantes en av Bergfjerdingens få bakerovner. I 1850-årene omtales stedet som Bagermester Hartvigs Gaard. Bygningen strøk med under storbrannen der i strøket natten til 31. mars 1859. Allerede året etter sto den nye murgården ferdig. Byggherre var skredder Ole