Nedslitte fortenner

Her er en person med nedslitte fortenner. Det er et problem både estetisk og funksjonelt. Her ble den valgte behandlingen porselens kroner på de to sentrale fortennene, og fasade på de to laterale fortennene. Med porselen vil dette resultatet kunne stå i mange år!

Ferdige fasader og kroner fra tanntekniker etter inn prøving hos tanntekniker for justering av farge og form.

Ferdig resultat 2 år etter