Historien om huset

Mikkels Tannhus ligger i Bergfjerdingen som er en del av den gamle bebyggelsen rundt Damstredet; Dopsgate, deler av Fredensborgveien og Akersveien i Oslo sentrum. Strøket er gammel forstadsbebyggelse i Christiania, bygget i en ufruktbar skråning blant borgernes fruktbare løkker. Bergfjerdingen er en av de få bevarte forstadbebyggelsene fra 1700-1800-tallet og er nå et eget spesialområde for bevaring.

Der Dopsgate 7 ligger i dag, lå det tidligere et panelt laftehus. Eldre bygningsbeskrivelser påpeker at det på kjøkkenet i dette huset fantes en av Bergfjerdingens få bakerovner. I 1850-årene omtales stedet som Bagermester Hartvigs Gaard. Bygningen strøk med under storbrannen der i strøket natten til 31. mars 1859. Allerede året etter sto den nye murgården ferdig. Byggherre var skredder Ole Christophersen.

Folketellingen i 1865 forteller dette om husets beboere: Eieren, skredder Ole Christophersen, som ble født på Eidsvold i 1807, var enkemann. Sammen med ham bodde hans to sønner, to døtre og en stedatter. Hans leieboere var; Toldrorskarl Theodor Pettersen, bud Christian A. Olsen, bogtrykker Andreas Andersen, garversvend Anton Schwartz som var født i Ungarn, snekkersvend Andreas Eriksen og fattiglem Helene Tiedeman. Med familiemedlemmer bodde det i alt 33 personer her den gang. Gjennom tidene har det foruten beboelse alltid vært en eller annen form for erverv i første etasje, som f.eks. småhandel, kolonialhandel, fødevarer engros, helt frem til krigens tid. Under krigen var det sykkelreparasjonsverksted i bakbygningen. Etter krigen forfalt hele Bergfjerdingen, da området var planlagt revet til fordel for et større veianlegg. 

Det ble det heldigvis intet av og Bergfjerdingen fremstår nå som en kulturhistorisk perle i rehabilitert stand. Dops gate 7 eies i dag av Kristin og Mikkel Kardel og den gamle ervervsdelen er nå et moderne tannlegekontor med en meget spesiell atmosfære. Tannlegekontoret ble i 1982 bygget av Mikkel Kardel, derav navnet Mikkels Tannhus. Mikkel drev tannlege- kontoret her i Dopsgate frem til sin pensjon i 2006. Tannlegekontoret drives i dag av Esben Reimers Kardel.