To nye fortenner

1: Pasienten henvender seg fordi han ikke liker fargen eller formen på sine to fortenner. De brakk i ung alder og er siden rekonstruert i plast/kompositt flere ganger. Det er pent i starten, men blir misfarget etter noe tid, og har løsnet ved flere anledninger. Han ønsker en mer varig løsning både av hensyn til styrke og estetikk. Siden omfanget av den opprinnelige skaden, og hvor mye av tannen som var brukket av ble det her valgt helkeramiske kroner.

2: Tennene er ferdig preparert. Her ble først all plasten/kompositten fjernet, og deretter ble tennene preparert minst mulig, men nok til helkeramiske kroner.

3.jpg

3: Ferdig resultat, 1 år etter.