Synlig tannhals -
Tannkjøtt som har trukket seg tilbake

1: Gingiva/tannkjøttet har trukket seg ned på en enkelt tann. I dette tilfellet, sannsynligvis på grunn av tannregulering. Dette ser estetisk mindre bra ut, men kan også gi tannen en dårlig prognose på lengre sikt. Her bestemte vi oss for en operasjon for å flytte tannkjøttet slik at vi fikk dekket til den eksponerte tannroten. Dette kan også gjøres om det er flere tenner som har blottlagte tannrøtter/tannhalser.

2: Ferdig behandling, 1 år etter, tannkjøttet har nå festet seg til tannroten.